Sản phẩm Tinh bột nghệ sạch, đã tách tinh dầu và các chất cặn bã.